Élvonalbeli kutatások Szegeden a sejtek fehérjeháztartásáról

A Széchenyi 2020 program „Stratégiai K+F műhelyek kiválósága” című pályázata keretében a Szegedi Biológiai Kutatóközpont és a Szegedi Tudományegyetem konzorciuma 897 millió forint európai uniós támogatást nyert el. A projekt során a sejtek fehérjeháztartását szabályozó folyamatok vizsgálata történt újszerű genetikai és proteomikai módszerekkel.

A fehérjeháztartás fenntartása az élet egyik alapfeltétele. A sejtek a fehérjéik életidejét, térbeli elhelyezkedését és működését jórészt utólagos fehérjemódosításokkal, az ún. poszttranszlációs módosításokkal szabályozzák.

A kutatási projekt célkitűzése új ismeretek szerzése volt a fehérjeháztartás szabályozásában szerepet játszó poszttranszlációs módosítások szerepéről, illetve olyan kapcsolódó folyamatokról, mint differenciálódás, spermiumképzés, az autofágia, a kromoszómaszerkezet kialakítása, vagy betegségeket okozó fehérje aggregátumok képződése és lebontása.

A kísérleteket a legkorszerűbb genommérnöki és fehérjeanalitikai módszerek kombinálásával, új módszerek fejlesztésével Drosophila modellen végezték. Kutatási céljaikat egymással összefüggő és kölcsönösen egymásra épülő kutatási témák és a kutatást segítő háttér laboratóriumok összehangolt működésével érték el.

A projektet az ELKH, korábban MTA kutatóhálózat egyik legnagyobb élettudományi intézménye a Szegedi Biológiai Kutatóközpont és Közép-Európa egyik legrangosabb egyetemeként számon tartott Szegedi Tudományegyetem Drosophilakutató műhelyeinek konzorciuma valósította meg.

A pályázat végrehajtása során elért tudományos eredményeket ötvenegy Q1-es besorolású folyóiratban megjelent tudományos közleményben foglalták össze. A kutatómunkába számos fiatal kutatót vontak be, közülük 14-en pályázati munkájuk eredményei alapján PhD fokozatot szereztek.

A GINOP-2.3.2-15 számú pályázati kiíráson támogatást nyert, 897 000 323 forint összköltségvetésű fejlesztés 2017. február 1-én indult és 2021. október 29-én zárult.