Megalakult az Európai Innovációs és Technológiai Intézet (EIT) Kultúra és kreativitás innovációs közössége (Culture and Creativity KIC)

20 országból származó 50 szervezet, köztük az Eötvös Loránd Tudományegyetem részvételével megalakult az EIT kultúrával és kreatív iparral foglalkozó innovációs közössége, melynek célja a terület innovációs potenciáljának, társadalmi kohéziójának, versenyképességének és fenntarthatóságának fokozása.