Módosul a 2024-1.1.1-KKV_FÓKUSZ kódszámú pályázat szakmai vélemény iránti kérelmeinek beadási határideje

A benyújtási határidő módosítása a Felhívás 9.3. pontját érinti az alábbiak szerint: „A szakmai vélemény iránti kérelmek benyújtási határideje: 2024. június 07. 12:00-tól 2024. június 21. 12:00-ig.”, melynek helyébe a következő szövegrész lép: „A szakmai vélemény iránti kérelmek benyújtási határideje: 2024. június 11. 12:00-tól 2024. június 25. 12:00-ig.